Sex tips för att skydda din integritet på webben

Google, MSN, Yahoo!, AOL och de flesta andra sökmotorer samlar in och lagrar information om vad du söker på. Om informationen hamnar i fel händer så kan den missbrukas.

I augusti 2006 så lämnade AOL ifrån sig sökhistorik för 650.000 användare. Varje användare indentifierades av ett slumptal. Trots detta gick det att identifiera flera identitieter baserat på deras sökningar.

Sökmotorerna redovisar inte någon tidsgräns för hur lång tid de sparar sökhistoriken. Rent teoretiskt finns alltså möjligheten att den aldrig någonsin kommer att raderas.

Electronic Frontier Foundation (EFF) har tagit fram sex tips för att skydda din integritet på webben. EFF rekommenderar alla att följa de sex tipsen, men tillägger att en lägre säkerhetsnivå kan räcka beroende på situation.

 1. Sök inte på ord som kan härledas till dig själv, som exempelvis ditt namn.
 2. Sök inte i din internetleverantörs sökmotor. De kan härleda alla sökningar till dig.
 3. Var inte inloggad till ditt användarkonto (hos Google eller annan sökmotor) samtidigt som du söker.
  • Alternativt kan du använda två olika webbläsare. En som du söker med och en där du är inloggad
  • Använder du Firefox och Google kan du installera CustomizeGoogle
  • Använder du en annan webbläsare och Google kan du använda GoogleAnon bookmarklet
 4. Blockera sökmotorns kakor, eller ta bort kakorna regelbundet
 5. Byt IP-adress. Har du en fast IP-adress, följ råd 6.
 6. Använd en proxy (exempelvis Anonymizer) eller mjukvara (exempelvis Tor)

Behöver du mer detaljerad information så kan du läsa de fullständiga råden hos EFF. EFF är för övrigt en ideell organisation som arbetar med att förbättra dina rättigheter på nätet.

Andra bloggar om: , , , , , , , ,