KIAIndex publika internetmätningar är missvisande

KIA är den organisation vars webbstatistiktabeller, KIAIndex, attraherat merparten av de svenska mediasajterna. Många annonsörer använder tabellerna för att avgöra var de skall annonsera.

KIA har sedan tidigare valt att inte inkludera statistik från Google Analytics i sina mätningar. Då merparten många av sveriges webbplatser använder sig av Google Analytics för att mäta sina besökssiffror innebär detta i praktiken att KIAIndex blir ofullständigt.

Nu uppmärksammar Fulton Yancy oss på ännu ett problem med KIAIndex; nämligen att en del besökssiffror är en sammanslagning av flera olika webbplatser. Exempelvis inkluderar TV4.se statistik från Blip.se.

Vecka 38 hade TV4.se (som alltså inkluderar Blip.se) enligt KIAIndex totalt 964 666 besökare. Detta var större än SVT.se som enligt KIAIndex ”endast” hade 935 149 besökare. De två webbplatserna mäts av två olika system. Och endast detta faktum gör att båda mättalen kan vara missvisande med +-7% [källa]. Men vi bortser från detta och tittar endast på vad Alexa säger om vilken räckvidd TV4.se har jämfört med Blip.se.

Svaret från Alexa blir att drygt 20% av TV4.se och Blip.se totala räckvidd, den senaste veckan, kommer från Blip.se. Om förhållande stämmer innebär det att korrekta besökarsiffror från KIA angående TV4.se borde vara 800 000. Alltså långt färre besökare än vad SVT.se har.

Är det inte dags att KIA redovisar komplett data som vi alla kan lita på?

Andra bloggar om: , , , , ,