Förbättringsförslag till Twingly

twingly_logotype.png

Jag har med intresse följt den senaste tidens blogginlägg kring Twingly. Spännande! Sammanfattningsvis kan man säga att Twingly har stora problem med att filtrera fram kvalitetsinlägg. Här kommer jag med några tips till Twingly, men först lite om de problem som finns idag.

Missbruket

Twingly missbrukas idag av bloggar som vill

 • få fler besökare
 • få bättre ranking av sökmotorerna[1]

Exempel: Jag läste precis DNs artikel Google tar betalt för företagstjänst. I samband med artikeln finns två blogginlägg.

twingly.gif

Dessa två blogginlägg får illustrera Twinglys problem. Problemen är flera

 • Båda blogginläggen kommer från samma blogg
 • Den första länken fungerar inte utan returnerar ”Not Found, Error 404”
 • Bloggen ifråga innehåller inte någonting intressant utan upprepar bara det som står i artikeln
 • Övriga inlägg från bloggen innehåller reklam
 • Bloggen har ingen PageRank och säkert inte några besökare (förutom de som kommer från DN)

Enligt Stationsvakt så granskar Twingly själva alla blogginlägg innan de godkänns. Detta verkar inte stämma, för ovanstående blogg hade i så fall inte blivit godkänd.

Enligt Twinglys Frågor och Svar framgår det att tidningarna själva kan begränsa länkningarna, eller stoppa vissa länkar pga olämpliga ord eller liknande. Detta verkar inte heller ske i någon större omfattning.

När en lista över relevanta bloggar tagits fram så sorteras dem enligt Twinglyrankingen.

”Twinglyranking är vårt eget relevanssystem som bygger på bloggauktoritet, antalet länkar från bloggar och relevans.” (från Twinglys Frågor och Svar)

Jag är tveksam till huruvida denna Twinglyranking verkligen fungerar. Som jag förstår det sorteras listan baserat på hur många bloggar som länkar till respektive blogginlägg. Men känner verkligen Twingly till den informationen? Än så länge är det inte så många som pingar Twingly – och jag antar att de flesta som pingar gör det manuellt, och då endast när de skrivit ett inlägg som har en länk till en nyhetssajt. Detta borde innebära att Twinglyrankingen i praktiken inte fungerar så bra.

Hur kan då Twingly lösa alla dessa problem? Jag har en del förslag.

Så här kan innehållet förbättras

 • Lägg till rel=”nofollow” på alla länkar till bloggar. Det gör att en blogg inte kan använda Twingly ur SEO-synpunkt.
 • Kontrollera att alla länkar verkligen fungerar. Detta görs lämpligtvis regelbundet och automatiskt.
 • Kontrollera (med hjälp av referrern) hur många besökare nyhetssajten får av en viss blogg. Får man mindre än 20 unika besökare bör bloggen inte visas upp i listan.
 • Samma blogg bör endast kunna finnas en gång i listan för en viss artikel.
 • Det borde finnas riktlinjer för vilka bloggar som skall få finnas med.
 • Endast manuellt godkända bloggar skall få finnas med i Twingly (jämför Nyligens granskning).
 • Det borde gå att anmäla blogginlägg som bryter mot Twinglys riktlinjer
 • Blogginlägg som länkar till gamla artiklar borde inte visas.

Så här kan Twinglyrankingen förbättras

 • Bloggar som skickar många besökare till artikeln borde komma högre upp.
 • Bloggar som är snabba med att länka borde komma högre upp.

Jag kan tillägga att flera av dessa tips har jag snott från tjänsten Referer.org.

[1] Jag misstänkte att Twingly-rutan skapades med ett JavaScript include. Sådana länkar följer inte sökmotorerna. Men, vid närmare granskning upptäckte jag att rutan skapas på servern. I praktiken innebär alltså detta att alla utgående länkar är fullt synliga för sökmotorerna, vilket alltså öppnar upp för missbruk.

Andra bloggar om:

Annonser