Kapat innehåll i flöden ger inte fler klick till bloggen

Rick Klau på Feedburner (som hanterar mer än 660 000 flöden) har analyserat klickdata från bloggar som har hela innehållet i sina flöden, och jämfört det med bloggar som har kapat innehållet. Enligt Rick är det inte är någon skillnad i klickfrekvensen:

”As people subscribe to feeds, they subscribe to more feeds. And that means they’re consuming more content, which means that each click out of the feed reader is taking the reader away from more content. In other words, feed reading is consumption-oriented, not transactionally focused. We’ve seen no evidence that excerpts on their own drive higher clickthroughs.”

De bloggar som kapar sitt innehåll av just denna anledning torde därför få många läsare som aldrig läser hela innehållet. Och det är ju tråkigt.

En annan anledning till att inte dela med sig av hela sitt flöde är att det kan snappas upp av illasinnade människor som automatiskt lägger upp ens eget innehåll på sina egna bloggar. Men det finns sätt att göra sitt eget innehåll mindre attraktivt. Exempelvis genom att i sina texter länka till sin egen blogg. Man kan också lägga in ett copywrite meddelande i slutet på varje post.

Fördelarna med att dela med sig av hela sitt innehåll är flera. Den främsta anledningen är att det är större chans att folk börjar prenumerera på ens flöden. Bloggsökmotorer, som Knuff eller Bloggsök, indexerar ofta endast de texter som finns med i flödena. Har man hela sitt innehåll med har man större chans att bli hittade av de som söker.

Själv delar jag med mig av hela mitt flöde. Visst är det bloggar som kopierar hela mina poster, men än så länge har jag inte upplevt det som något problem.

Vad har du för erfarenheter?

Andra bloggar om: , ,